شاد بودن بزرگترین انتقامیست که میتوان از زندگی گرفت.
چه گوارا
یقین.انکار.تردید

سه‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1389


روزی بودا در جمع مریدان خود نشسته بود که مردی به حلقه آنان نزدیک شد و از او
پرسید: "آیا خداوند وجود دارد؟" بودا پاسخ داد: "آری، خداوند وجود دارد."
ظهر هنگام و پس از خوردن غذا، مردی دیگر بر جمع آنان گذشت و پرسید:

 "آیا خداوند
وجود دارد؟" بودا گفت: "نه، خداوند وجود ندارد."
اواخر روز، سومین مرد همان پرسش را به نزد بودا آورد. این بار بودا چنین پاسخ داد:
"تصمیم با خود توست."
در این هنگام یکی از مریدان، شگفت زده عرضه داشت: "استاد، امری بسیار عجیب واقع شده
است. چگونه شما برای سه پرسش یکسان، پاسخ های متفاوت می دهید؟"
مرد آگاه گفت: "چونکه این سه، افرادی متفاوت بودند که هر یک با روش خود به طلب خدا
آمده بود: یکی با یقین، دیگری با انکار و سومی هم با تردید!"....

!! نوشته شده توسط مهرداد | 10:08 ق.ظ | نظرات (0)