شاد بودن بزرگترین انتقامیست که میتوان از زندگی گرفت.
چه گوارا
از فرصت ها استفاده کنید!

شنبه 9 مرداد‌ماه سال 1389

مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد
وقتی پولهارا دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید : آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم
سپس دزد اسلحه را....

به سمت شقیقه مرد گرفت و اورا در جا کشت
او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آنها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد : نه قربان. من ندیدم اما همسرم دید

!! نوشته شده توسط مهرداد | 03:16 ب.ظ | نظرات (0)