شاد بودن بزرگترین انتقامیست که میتوان از زندگی گرفت.
چه گوارا
چه کسی واقعا خدا را دوست دارد؟

یکشنبه 11 بهمن‌ماه سال 1388

مردی در عالم رویا فرشته ای را دید که در یک دستش مشعل و در دست دیگرش سطل آبی گرفته بود و در جاده ای روشن و تاریک راه می رفت.
مرد جلو رفت و از فرشته پرسید:« این مشعل و سطل آب را کجا می بری؟»...

فرشتـه جواب داد:« می خواهم با این مشعـل بهشت را آتش بـزنم و با این سطل آب، آتش های جهنم را خاموش کنم. آن وقت ببینم چه کسی واقعاً خدا را دوست دارد!»

!! نوشته شده توسط مهرداد | 09:42 ب.ظ | نظرات (0)