شاد بودن بزرگترین انتقامیست که میتوان از زندگی گرفت.
چه گوارا
چــــراغ آخرت...

جمعه 5 آذر‌ماه سال 1389

سر لوستر ، حرفشان شد.
بعد از کلی بگو مگو ، با هم کنار آمده و لوستر دلخواهشان را خریدند.
کنار مغازه پیرزنی ایستاده بود.
مرد از جیبش پول درآورد....

پیرزن گفت: الهی به دل خوش! چراغ خونه آخرتتون روشن باشه! محتاج نیستم جوون! منتظر نوه ام اینجا ایستاده ام!
زن و مرد جوان خجالت کشیدند،
نه به خاطر این که فکر کرده بودند پیرزن گداست،
چون نمی دانستند ،چراغ آخرت را باید از کجا می خریدند!

!! نوشته شده توسط مهرداد | 11:20 ق.ظ | نظرات (0)